Blog

Články na témy, s ktorými sa stretávam ako koučka, behaviorálna konzultantka a lektorka
Efekt identifikovateľnej obete

Efekt identifikovateľnej obete

Efekt identifikovateľnej obete (angl Identifiable victim effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie.  Hovorí o tom, že máme omnoho väčšiu tendenciu pomôcť jednotlivcovi ako viacerým ľuďom resp. väčšej skupine.  Ak vidím, napríklad,...

Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu  (angl Continued Influence Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie. Známe je aj ako trvalý vplyv dezinformácií a je to spôsob, ako v našom rozmýšľaní pretrvávajú klamlivé informácie napriek tomu, že sú...