Blog

Články na témy, s ktorými sa denne stretávam ako kouč, mentor a lektor
Efekt falošného konsenzu

Efekt falošného konsenzu

Efekt falošného konsenzu (angl. False Consensus Effect) – je kognitívne skreslenie, pri ktorom nesprávne predpokladáme, že naše okolie má rovnaké názory, hodnoty alebo napríklad tradície a morálne či etické princípy ako my.  Teda – podľa seba, súdim teba. ...

Efekt Bena Franklina

Efekt Bena Franklina

Efekt Bena Franklina (Benjamin Franklin Effect) – nie je len ďalším kognitívnym skreslením, ale doslova psychologickým fenoménom. Volá sa podľa amerického vedca, nakladateľa, diplomata, vynálezcu Benjamina Franklina a vôbec nie náhodou (podrobné info viď komentár)....

Teória sociálnej indentity

Teória sociálnej indentity

Teória sociálnej identity (Social Identity Theory) – je opäť teóriou z oblasti sociálnej psychológie a bola sformulovaná na základe konceptu „sociálnej identity“ poľského psychológa Henri Tajfel-a (1979). Hovorí o tom, že skupiny, ku ktorým patríme (napr...