Blog

Články na témy, s ktorými sa denne stretávam ako kouč, mentor a lektor
Teória vzťahovej väzby

Teória vzťahovej väzby

Teória vzťahovej väzby (Attachment theory) – je psychologická, evolučná a etologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Teóriu sformuloval britský psychiater a psychoanalytik John Bowlby (1907-1990) a v zásade hovorí, že pre normálny sociálny a emocionálny vývoj...

Kognitívne skreslenie – reakčné skreslenie

Kognitívne skreslenie – reakčné skreslenie

Reakčné skreslenie (Reactance Bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré opisuje naše pocity a reakcie, keď nás niekto k niečomu „tlačí“ , a tým ohrozuje našu slobodu voľby.  Je to náš podvedomý obranný mechanizmus, aby sme slobodu získali späť. V tej chvíli v nás...

Pygmalion efekt – sebanaplňujúce proroctvo

Pygmalion efekt – sebanaplňujúce proroctvo

Pygmalion efekt – nie je kognitívne skreslenie, ale je pravdepodobné, že ste o ňom počuli pod názvom „sebanaplňujúce proroctvo“. Je to psychologickým fenomén a zjednodušene by sme mohli povedať, že moje/naše očakávania od ľudí budú mať priamy dopad na ich výkon.  Pod...