Individuálni klienti

Business nerobia technológie ani procesy, business robia ľudia

Individuálny koučing

Individuálny koučing je vhodnou voľbou pre všetkých, ktorým sa zíde usmernenie či podpora v neľahkej životnej situácii alebo prechádzajú životnou, či pracovnou zmenou.

Okrem toho, že dokáže pomôcť tým, ktorí vedia, čo chcú, ale nevedia, ako to dosiahnuť, môže byť adekvátnym prínosom aj pre tých, ktorí vedia, čo robia, ale nevedia, prečo to robia.

Netreba však zabúdať ani na tých, ktorí dlhodobo venovali čas niečomu/niekomu, pričom v ich životoch nastali náhle zmeny – či už ide o rodinné alebo pracovné pomery, resp. ukončenie športovej kariéry. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že individuálny koučing je vhodnou voľbou pre všetkých, ktorí sa cítia akýmsi spôsobom stratení.

Pri svojej práci sa ako akreditovaný kouč ICF riadim a plne dodržiavam Etický kódex kouča ICF.

Ako prebieha individuálny koučing

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že vzťah medzi klientom a koučom je vždy plne dôverný.

Vzhľadom na to, že potreby  klientov môžu byť rôzne,  individuálny koučing si vyžaduje osobitný prístup. Ten sa odvíja predovšetkým od individuálnych potrieb klienta.

Ak však počas koučovacieho procesu zistím, že pre klienta by bolo užitočné navštíviť iného odborníka, napr. terapeuta, informujem ho o tejto skutočnosti a ukončím našu spoluprácu. V prípade koučingu a terapie sa totižto jedná o rôzne prístupy a expertízy.

Podstatou nielen individuálneho koučingu, ale tiež koučingu všeobecne, je zamerať sa na to, na čo sa chce zamerať klient.

Ruka v ruke s týmto hlavným ťažiskom ide aj samotný cieľ koučingu. Ten by mal predstavovať takzvaný „SMART“ cieľ, ktorý bude zaručene špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, primeraný a časovo ohraničený.

O mne

Skúsená profesionálna koučka, trénerka a business mentorka. Tímová hráčka a prirodzená vodkyňa so skúsenosťami v oblasti finančných, bankových, prevádzkových a predajných procesov.

Manažérka strategických zmien implementujúca právne zmeny a vízie spoločnosti s otvorenou komunikáciou, praktickým, vysoko viditeľným štýlom vedenia a riadenia, ktorý bol mimoriadne úspešný pri dosahovaní a motivovaní vo všetkých úrovní organizácie.

Vizionárka v hľadaní inovatívnych spôsobov, ako zvýšiť príjmy a marže.