Blog

Články na témy, s ktorými sa denne stretávam ako kouč, mentor a lektor
Kognitívne skreslenie – reakčné skreslenie

Kognitívne skreslenie – reakčné skreslenie

Reakčné skreslenie (Reactance Bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré opisuje naše pocity a reakcie, keď nás niekto k niečomu „tlačí“ , a tým ohrozuje našu slobodu voľby.  Je to náš podvedomý obranný mechanizmus, aby sme slobodu získali späť. V tej chvíli v nás...

Pygmalion efekt – sebanaplňujúce proroctvo

Pygmalion efekt – sebanaplňujúce proroctvo

Pygmalion efekt – nie je kognitívne skreslenie, ale je pravdepodobné, že ste o ňom počuli pod názvom „sebanaplňujúce proroctvo“. Je to psychologickým fenomén a zjednodušene by sme mohli povedať, že moje/naše očakávania od ľudí budú mať priamy dopad na ich výkon.  Pod...

Kognitívne skreslenie: Efekt prvenstva

Kognitívne skreslenie: Efekt prvenstva

Efekt prvenstva (angl Primacy Effect, Serial-position Effect) – je pamäťovým kognitívnym skreslením, ktoré zásadne ovplyvňuje naše rozhodovanie. Vysvetľuje našu tendenciu pamätať si prvé informácie, s ktorými sa stretneme omnoho lepšie ako informácie, ktoré sú nám...