Popperova britva – zbraň proti hoaxom

od | 13. 05. 2023 | Blog

Je tu ďalšia 🧠zbraň do boja proti hoaxom!

Popperova britva (angl Popper Razor, Popper Paradox) je ďalší z filozofických prístupov tzv. logickej úspornosti. 

Hovorí o tom, že  akýkoľvek počet dôkazov nemôže jednoznačne dokázať, že tvrdenie je pravdivé. Avšak, stačí jeden jediný dôkaz, aby sme akékoľvek tvrdenie vyvrátili.

Inak povedané, ak na niečo neexistujú dôkazy ešte to vôbec neznamená, že „to“ neexistuje. 

Popperova britvu je známa aj ako Popperov paradox a sformuloval ju filozof Karl Popper na začiatku 20. storočia. Autor vychádzal z predpokladu, že existujú výroky, ktoré nie je možné empiricky overiť, ale napriek tomu sú považované za platné.

Výrok: Všetky labute sú biele🦢

Popperova britva: Uvedené môžeme overiť len tak, že budeme pozorovať všetky labute na svete a zistíme, že sú biele. Stačí však, ak by sme stretli jednu labuť, ktorá biela nie je, horeuvedený výrok by neplatil. 

Z toho vyplýva, že na základe Popperovej britvy by sme výrok o komplet bielych labutiach mohli považovať za fakt len vtedy, keby sme inofarebnú labuť nestretli. 

Avšak, veľmi podobne ako pri používaní Occamovej britvy, aj pri používaní tej Popperovej je potrebné pri jej používaní porozmýšľať. 

Svet nie je čierno-biely a život rozhodne nie je jednoduchý. Samotný jej autor povedal, že v niektorých prípadoch môže viesť k prílišnému zjednodušovaniu. A to naozaj nechceme.  

V konečnom dôsledku, je to 🧠 zbraň, nie zázračná palička😉