Kognitívne skreslenie: sila vzrušenia

Kognitívne skreslenie: sila vzrušenia

Sila vzrušenia (angl The Power of Arousal) – hovorí o tom, aký veľký vplyv má vzrušenie (resp. emócie, ktoré ho spôsobujú) na naše rozhodovanie. V businesse upriamujeme našu pozornosť na čísla, lebo si myslíme, že to, čo sa nedá vypočítať proste...
Skupinová zaujatosť – kognitívne skreslenie

Skupinová zaujatosť – kognitívne skreslenie

Skupinová zaujatosť  (angl In-group bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré poznáme aj ako predpojatosť (zvýhodňovanie) v skupine a má priamy vplyv nato, ako sa rozhodujeme. Hovorí o tom, že ak máme pocit, že je niekto v rovnakej skupine ako my, vnímame ho...