Skupinová zaujatosť – kognitívne skreslenie

Skupinová zaujatosť – kognitívne skreslenie

Skupinová zaujatosť  (angl In-group bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré poznáme aj ako predpojatosť (zvýhodňovanie) v skupine a má priamy vplyv nato, ako sa rozhodujeme. Hovorí o tom, že ak máme pocit, že je niekto v rovnakej skupine ako my, vnímame ho...
Flynnov efekt

Flynnov efekt

Flynnov efekt (Flynn Effect) – nie je kognitívne skreslenie. Ak by sme pre tento efekt chceli nájsť kategóriu, volala by sa pravdepodobne „odpozorovaná tendencia“. James Flynn bol profesorom náboženskej filozofie a politológie na Novom Zélande a dodnes je...
Strach z vynechania – FOMO

Strach z vynechania – FOMO

Strach z vynechania (Fear of Missing Out / FOMO) – je kognitívne skreslenie, ktoré pozorujeme väčšinou pri riešení situácií alebo problémov.  Ako všetky ostatné skreslenia, komplikuje nám spôsob, ako o veciach a svete premýšľame. Jednoducho povedané, je to strach,...
Teória vzťahovej väzby

Teória vzťahovej väzby

Teória vzťahovej väzby (Attachment theory) – je psychologická, evolučná a etologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi. Teóriu sformuloval britský psychiater a psychoanalytik John Bowlby (1907-1990) a v zásade hovorí, že pre normálny sociálny a emocionálny vývoj...