Popperova britva – zbraň proti hoaxom

Popperova britva – zbraň proti hoaxom

Je tu ďalšia 🧠zbraň do boja proti hoaxom! Popperova britva (angl Popper Razor, Popper Paradox) je ďalší z filozofických prístupov tzv. logickej úspornosti.  Hovorí o tom, že  akýkoľvek počet dôkazov nemôže jednoznačne dokázať, že tvrdenie je pravdivé....
Occamova britva – zbraň proti hoaxom

Occamova britva – zbraň proti hoaxom

Nikto z nás nie je úplne v bezpečí pred zavádzaním, manipuláciami či dezinformáciami. Preto  dnes nemám pre vás #kognitivneskreslenia. Dnes mám pre vás 🧠zbraň! Occamova britva je filozofický princíp tzv. logickej úspornosti. Hovorí o tom, že...
Efekt identifikovateľnej obete

Efekt identifikovateľnej obete

Efekt identifikovateľnej obete (angl Identifiable victim effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie.  Hovorí o tom, že máme omnoho väčšiu tendenciu pomôcť jednotlivcovi ako viacerým ľuďom resp. väčšej skupine.  Ak vidím, napríklad,...