Kognitívne skreslenia (podcast Choices)

Kognitívne skreslenia (podcast Choices)

Náš mozog nedokáže zvládnuť množstvo a zložitosť informácií, ktoré by sme chceli, aby pochopil. Preto zjednodušuje. Takéto zjednodušenia sa potom opakujú a hovoríme im kognitívne skreslenia. S Ivanom Ježíkom z podcastu Choices som sa rozprávala o hneď o niekoľkých z...
Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu  (angl Continued Influence Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie. Známe je aj ako trvalý vplyv dezinformácií a je to spôsob, ako v našom rozmýšľaní pretrvávajú klamlivé informácie napriek tomu, že sú...
Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia (Irrational escalation, Sunk cost Fallacy) – je naším častým kognitívnym omylom, ktorý sa objavuje pri rozhodovaní. Poznáme ho tiež ako „klam stratených nákladov“ a označuje situáciu, v ktorej robíme v súčasnosti iracionálne rozhodnutia len na...