Occamova britva – zbraň proti hoaxom

od | 12. 05. 2023 | Blog

Nikto z nás nie je úplne v bezpečí pred zavádzaním, manipuláciami či dezinformáciami. Preto  dnes nemám pre vás #kognitivneskreslenia. Dnes mám pre vás 🧠zbraň!

Occamova britva je filozofický princíp tzv. logickej úspornosti. Hovorí o tom, že ak pre nejaký jav (situáciu) existujú viaceré vysvetlenia je lepšie, ak uprednostníme to najmenej komplikované.

Počuli ste už niekedy, že ak niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka a kváka ako kačka, je najpravdepodobnejšie, že je to… kačka? 🦆

Tak toto je presne Occamova britva. 

Ako jej autor sa najčastejšie uvádza brat William z Ockhamu, ktorý žil v 14. storočí, avšak jej náznaky by sme našli pravdepodobne už u Aristotela. Faktom však je, že ju pri rozmýšľaní a argumentáciách používali napríklad Albert Eistein alebo Isaac Newton.

Ak nám základný princíp teórie pravdepodobnosti hovorí, že všetky veci majú istú pravdepodobnosť, že sa stanú, potom pravdepodobne platí, že ak k nejakému základu budeme pridávať ďalšie a ďalšie alternatívy, budeme tým len zvyšovať možnosť, že urobíme chybu. 

A to by znamenalo, že sme úspešne zvýšili len pravdepodobnosť, že tá pôvodná teória je nesprávna. 

Inak povedané, ak máme dve vysvetlenia na rovnaký jav, mali by sme sa primárne zaoberať a následne zvážiť to jednoduchšie.

Situácia: Ťažko sa mi dýcha a mám upchatý nos. 

Occamova britva: Je pravdepodobnejšie, že mám nádchu, ako že trpím vzácnym ochorením imunitného systému.

Horeuvedené neznamená, že nemám vzácnu chorobu a nezaslúžim si všetku lásku a opateru.

Horeuvedené len znamená, že je pravdepodobnejšie, že mám soplík.🤷‍♀️