Podcast Očami HR o behaviorálnych stratégiách

od | 29. 07. 2023 | Pre verejnosť

Pozvanie do podcastu Jany Sliackej Očami HR som prijala s veľkou radosťou.

Pri svojej práci sa s profesionálmi a profesionálkami z oblasti HR stretávam často. Vedieme spolu dlhé rozhovory aj o tom, ktoré z nástrojov, ktoré používame v behaviorálnych stratégiách by im pomohlo implementovať a takto zlepšiť zamestnávateľskú značku, motivačné programy, diverzitu, inklúziu alebo trebárs zvýšiť spokojnosť zamestnancov či psychologické bezpečie a wellbeing vo firme.

Ak vás teda niektorá z týchto tém zaujíma, všetko nájdete v našom rozhovore. Dotkli sme sa rôznych oblastí. A tých, ktoré sme prebrať nestihli, sa snáď dotkneme niekedy nabudúce

Podcast Očami HR s titulom „Čo potrebuje vedieť HR o behaviorálnych stratégiách“ nájdete na všetkých dostupných podcastových aplikáciách ako aj na Apple Podcasts a Spotify.

Video záznam hľadajte na YouTube.

podcast Očami HR, Čo potrebuje vedieť HR o behaviorálnej stratégii