Efekt falošného konsenzu

od | 11. 03. 2021 | Blog

Efekt falošného konsenzu (angl. False Consensus Effect) – je kognitívne skreslenie, pri ktorom nesprávne predpokladáme, že naše okolie má rovnaké názory, hodnoty alebo napríklad tradície a morálne či etické princípy ako my. 

Teda – podľa seba, súdim teba. 

Falošný konsenzus doslova „prospieva“ nášmu sebavedomiu – sme predsa spoločenské tvory a prirodzene patríme (a túžime patriť) do nejakej skupiny.

A potom všetko, čo je mimo našej skupiny a čo nepoznáme, nám pripadá iné, nekomfortné, niekedy nebezpečné, zvláštne, možno zlé.

Túžime po konformite, a preto nesprávne vyhodnotíme informácie prichádzajúce z okolia, čomu je na vine heuristika dostupnosti v kombinácii s  konfirmačným skreslením, ktoré už poznáme.  

Efekt falošného konsenzu je teda predovšetkým o neschopnosti správne filtrovať informácie z našej sociálnej bubliny. 

Svoju sociálnu bublinu si vyberáme každý sám, preto nám môže slúžiť ako náhľad na celú spoločnosť. Je však možné, že ste sa v týchto riadkoch vôbec nenašli, a teda že vaše názory by vedci nazvali „alternatívne“, nie ste žiadny „mainstream“