Flynnov efekt

od | 26. 05. 2021 | Blog

Flynnov efekt (Flynn Effect) – nie je kognitívne skreslenie. Ak by sme pre tento efekt chceli nájsť kategóriu, volala by sa pravdepodobne „odpozorovaná tendencia“.

James Flynn bol profesorom náboženskej filozofie a politológie na Novom Zélande a dodnes je považovaný za jedného z najuznávanejších vedúcich teoretikov v psychológii. 

V roku 1984 porovnávaním IQ testov náhodou zistil, že vo výške IQ vzhľadom ku predošlej generácii nastal obrovský nárast. Rozhodol sa teda, že porovná medzigeneračné IQ celosvetovo. 

Výsledok potvrdil pôvodný predpoklad, že každá generácia je „múdrejšia“ ako tá predchádzajúca.

Od roku 1994 teda poznáme Flynnov Efekt (Murray, Herrstein), čím sa potvrdilo, že sme „múdrejší“ ako naši rodičia. 

Dôvodom je kombinácia množstva faktorov – mladšie generácie užívajú lepšie vzdelávanie, majú zdravšiu výživu, viac čítajú a pracujú s lepšími technológia ako ich rodičia.

Nič však netrvá večne.

Časom sa objavili vedci, ktorí naznačujú, že sa Flynnov efekt mohol skončiť. Štúdie z Dánska, Nórska aj Veľkej Británie ukazujú, že sa Flynnov efekt nielen zastavil, ale doslova „hodil spiatočku“.

Mohlo by sa teda jednať o „reverzný Flynnov efekt“