Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

od | 3. 08. 2022 | Blog

Iracionálna eskalácia (Irrational escalation, Sunk cost Fallacy) – je naším častým kognitívnym omylom, ktorý sa objavuje pri rozhodovaní.

Poznáme ho tiež ako „klam stratených nákladov“ a označuje situáciu, v ktorej robíme v súčasnosti iracionálne rozhodnutia len na základe toho, že sme sa v minulosti už nejako rozhodli.

Ospravedlňujeme si tak naše úsilie (čas, peniaze, energiu..), ktoré sme už investovali  napriek tomu, že v túto chvíľu už vieme, že cesta, ktorou sme sa vydali, nie je správna.

Inak povedané, iracionálna eskalácia  často vedie k tomu, že odmietame vidieť (priznať), že naše úsilie (peniaze, energia, čas) je nenávratne preč a tvrdohlavo pokračujeme, len aby sme si nemuseli naše pôvodné rozhodnutie zmeniť.

Roztočí sa nám tak nekonečná špirála ďalších investícií, ktorými celú situáciu len zhoršujeme. Príkladov je neúrekom.

Žijeme s partnerom/kou, ktorého/ú už nemilujeme. Toľké roky predsa len tak nezahodíme!

Zostávame v práci, ktorá nás nebaví. Veď už sme v nej toľko toho prekonali!

Manažujeme projekt, ktorý je v strate. Ale tých peňazí a času, čo sme už do toho investovali!

Minulosť zmeniť nemôžeme. V budúcnosti však môžeme robiť veci inak.