Kognitívna disonancia

od | 1. 08. 2022 | Blog

Kognitívna disonancia (angl Cognitive Dissonance) – je teória, s ktorou sa stretávame v sociálnej psychológii a má priamy vplyv na naše správanie a rozhodovanie. 

Disonancia (rozpor) je vlastne reakcia na nové informácie alebo skutočnosti, ktoré sú v rozpore s našimi predchádzajúcimi skúsenosťami alebo vedomosťami. 

V takýchto situáciách prežívame nepríjemný (niekedy doslova bolestivý) pocit a jediné, o čo sa snažíme, je toto utrpenie rýchlo ukončiť. 

Mozog nevedomky zistí, že naše naučené vzorce chovania, vieru v čokoľvek a overené koncepty napadla realita, ktorá je iná, ako si myslíme.

Tento „garamból“ riešime obvykle tak, že buď odmietneme nové informácie, budeme sa im vedome vyhýbať alebo si situáciu zracionalizujeme argumentami. 

Jem mäso a milujem tatarák. Ten moment, keď zistím, že vy všetci ste vegáni.

Prehrabávať sa v cudzom telefóne je nesprávne. Ten pocit, keď kontrolujem telefón vlastných detí.

Obdivujem usporiadaný vzťah svojej kamarátky a jej partnera. To prekvapenie, keď sa mi zdôverí, že má milenca.

A ten moment, keď sa ráno zobudím do iného sveta. Do sveta, v ktorom dočasne nerozumiem vôbec ničomu. 

V takejto chvíli je preto v poriadku čokoľvek, čo urobím – skontrolujem platnosť cestovných dokladov, kúpim plynovú masku či filter na vodu, alebo idem darovať krv. 

Pocit, že môžem urobiť aspoň niečo mi totiž pomôže prežiť prechod do novej reality.

Realitu nezmením.

Odmietam sa však tváriť, že neexistuje. Urobiť malú vec pomôže hlave akceptovať novú situáciu. Potom si mozog zvykne a upokojí sa.

Myslime nato, že kognitívnej disonancii sa nedá vyhnúť.

Rovnako a nedá vyhnúť ani našej tendencii rozhodovať sa v súlade s tým, čomu veríme a čo poznáme. 

Jej uvedomenie nám však pomôže rozpoznať, kedy ovplyvňuje náš život viac, ako by sme vlastne chceli.