Kognitívne skreslenia (podcast Choices)

od | 4. 09. 2022 | Pre verejnosť

Náš mozog nedokáže zvládnuť množstvo a zložitosť informácií, ktoré by sme chceli, aby pochopil.

Preto zjednodušuje.

Takéto zjednodušenia sa potom opakujú a hovoríme im kognitívne skreslenia.

S Ivanom Ježíkom z podcastu Choices som sa rozprávala o hneď o niekoľkých z nich. Bližšie sme sa pozreli na:

1) Stádový efekt / Bandwagon Effect

2) Potvrdzovacie skreslenie / Confirmation Bias

3) Status Quo skreslenie / Status Quo Bias

4) Klam preživších / Survivorship Bias

5) Kotvenie / Anchoring Bias

6) Haló efekt / Halo Effect

7) Efekt identifikovateľnej obete / Identifiable victim effect

8) Impostor syndróm / Impostor Syndrome

Náš rozhovor nájdete na všetkých dostupných podcastových platformách aj na YouTube