Kognitívne skreslenie: Efekt podstaty

od | 19. 02. 2021 | Blog

Efekt podstaty alebo doslovný účinok (angl. Verbatim Effect) – je kognitívnym skreslením, ktoré má vplyv na našu pamäť.

Spôsobuje, že si pamätáme podstatu informácie, čiže jej všeobecný význam omnoho lepšie, ako si pamätáme jej presnú podobu, čiže spôsob, akým nám bola informácia prezentovaná nevynímajúc detaily, ktoré obsahovala.

Podstata informácie je pre nás ľahšie zapamätovateľná hlavne kvôli tomu, že spomienky nie sú presnou kópiou udalostí, ktoré sa nám stali. 

Preto, napríklad po prečítaní tohto statusu, si nebudete pamätať presné doslovné znenie viet, ale len jeho všeobecný, pravdepodobne nejasný obsah:


„Nepamätáme si detaily“ – všeobecné, pomerne nejasné zhrnutie, ktoré ale vystihuje podstatu.

Každý z nás však tú „podstatu“ zhrnieme a zreprodukujeme inak (čo je ovplyvnené mnohými faktormi) a tak môžeme pomerne ľahko prísť nato, aký typ informácií si pamätáme.

Budeme potom schopní do budúcnosti zlepšiť nielen vlastný spôsob akým sa učíme, ale aj pomerne presne predpovedať, čo si budú ostatní pamätať z informácií, ktoré im my poskytujeme.