Kognitívne skreslenie: Efekt prvenstva

od | 16. 03. 2021 | Blog

Efekt prvenstva (angl Primacy Effect, Serial-position Effect) – je pamäťovým kognitívnym skreslením, ktoré zásadne ovplyvňuje naše rozhodovanie.

Vysvetľuje našu tendenciu pamätať si prvé informácie, s ktorými sa stretneme omnoho lepšie ako informácie, ktoré sú nám prezentované neskôr.

Dôvodom je, že nielen spôsob, akým prijímame informácie, ale aj ich načasovanie sú zásadným faktorom v rozhodovacom procese. 

Môj názor na čokoľvek je teda veľmi ľahko ovplyvniteľný tým, čo sa dozviem ako prvé. 

Napríklad, ak kupujem produkt alebo službu, najviac si pamätám prvé informácie, ktoré som sa dozvedela ako tie, ktoré nasledovali potom. Bez ohľadu na ich dôležitosť.  

Ak ste teda marketingovým expertom a/alebo obchodníkom postarajte sa o to, aby spotrebitelia ako prvé informácie o vašom produkte dostali tie „pozitívne“.

My si ich už len automaticky „ukotvíme a kúpime“ (platí pre marketingové kampane, obchodné stratégie úplne rovnako ako pre tlačové konferencie). 

A ak ste len „jednoduchý človek“ stačí mať na pamäti, že prvý dojem 2x neurobíte