Kognitívne skreslenie: Konformizmus

od | 18. 02. 2021 | Blog

Konformizmus (Conformity) – známy aj ako konformita, je prispôsobenie individuálneho postoju alebo názoru v súlade s názorom (postojom, normám) dominantnej skupiny.

Inak povedané, mám názor, ktorý je iný ako váš, ale zmením ho (prispôsobím) vášmu.

Prečo by som to ale robila?

Jednak je to rýchlejšie a „lacnejšie“ (mozog spotrebuje menej energie) a ako bonus, vy na mňa nebudete útočiť a ja sa nemusím brániť (vyhnem sa potenciálnemu konfliktu, čiže „útoku“). A samozrejme, som človek, takže skupinu nevyhnutne potrebujem, aby som „prežila“.

Poznáme 3 úrovne konformity:

Súlad (Compliance) – zmením svoje správanie a budem sa chovať ako vy, ale „svoj“ názor (hodnotu, normu) si zachovám a určite vás nebudem o tom informovať.

Identifikácia (Identification) – zmením svoj názor, hodnoty aj presvedčenia na vaše. Ale len dovtedy, kým budem s vami

Internalizácia (Internalisation) – tu sa zhodujeme na najhlbšej úrovni a „na-furt“

Konformitu poznáme od roku 1935 vďaka psychológovi Muzafer Sherif-ovi, pričom za prelomový sa pokladá experiment Salomona Ascha (1951)

Nikdy teda neuškodia otázky „odkiaľ to viem/vieš?“ a/alebo „Kto to povedal?“.

Odpovede bývajú zaujímavé..