Kognitívne skreslenie: Nocebo Efekt

od | 18. 02. 2021 | Blog

Nocebo Efekt (Nocebo Effect) – je kognitívnym skreslením a presným opakom placebo efektu. Zároveň sú obidva dokonalým príkladom našej autosugescie.

Nocebo sa dostaví vždy vtedy, keď naše negatívne očakávania spôsobia negatívny výsledok v porovnaní s výsledkom, ak by sme žiadne očakávania nemali.

O nocebo efekte sa veľa hovorí v súvislosti s vedľajšími účinkami liekov a spôsobe, ako lekári s pacientami komunikujú a informujú ich o zdravotnom stave.

Často sa preto nielen lekári dostávajú do vážnej etickej dilemy –  ako informovať pacienta (klienta) o možných negatívach bez toho, aby ich vlastne svojou otvorenou komunikáciou de facto „nespôsobili“ a zároveň si splnili povinnosť vyplývajúcu z povinného informovania.

Zvládnuť obavy a úzkosti pacientov (klientov) môže byť teda rovnako náročné, ako bojovať proti skutočným chorobám (problémom).

Hlava je „mocná čarodejka“ a to, čo nevieme, nám ublížiť nemôže.

Nenadarmo sa hovorí „be careful what you wish for..“