Kognitívne skreslenie: Placebo efekt

od | 18. 02. 2021 | Blog

Placebo efekt ( angl. Placebo Effect) je známe kognitívne skreslenie a je snáď najužitočnejším presvedčením, ktoré môžeme mať a je zároveň dôkazom o samoliečiteľských schopnostiach ľudskej mysle. 

Aby placebo efekt fungoval, potrebujeme 3 ľudí – seba, I. P. Pavlova a docenta (ak je po ruke profesor, tiež vyhovuje).

Seba ako pacienta presvedčíte, že liek funguje, je všeobecne účinný. Porozprávate sa s docentom, vyhľadáte články na internete, popozeráte si diskusie iných pacientov. V túto chvíľu už viete, že liek bude fungovať, vsugerovali ste si to.

Prichádza lekár-autorita, v podobe napríklad už spomínaného docenta, ktorý vám podá liek ruka v ruke s I.P. Pavlovom a jeho podmieneným reflexom. Vaše očakávanie a presvedčenie o pozitívnom účinku lieku spôsobí placebo efekt a liek zaberie.

Nie všetci sme však chorí, preto jeden príklad za všetky z bežného života – množstvo sebarozvojovej literatúry pracuje s konceptom placeba, ak „naozaj niečomu veríš, že to dosiahneš, naozaj to dosiahneš alebo nájdeš spôsob, ako to dosiahnuť“. 

Placebo si skrátka zaslúži našu opateru a hýčkanieJ

Opakom placebo efektu je nocebo efekt.