Kognitívne skreslenie – reakčné skreslenie

od | 3. 04. 2021 | Blog

Reakčné skreslenie (Reactance Bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré opisuje naše pocity a reakcie, keď nás niekto k niečomu „tlačí“ , a tým ohrozuje našu slobodu voľby. 

Je to náš podvedomý obranný mechanizmus, aby sme slobodu získali späť.

V tej chvíli v nás človek, ktorý tento tlak prostredníctvom zavedenia nariadenia alebo pravidla vyvolal, spontánne spustí jednu z najsilnejších vnútorných motivácií, akú mať môžeme.

To je však v úplnom protiklade s jeho pôvodným zámerom.

Inými slovami, keď cítime, že nás niekto do niečoho núti, často skončíme s konštatovaním „toto je celé zlé“ a v skutočnosti urobíme presne opačnú vec, ako od nás očakáva „regulátor“. A pritom v skutočnosti to ani „celé zlé“  byť nemusí. Neskúmame dôvod „tlaku“, máme len strach, že nám niekto niečo berie a my si to chránime (viac nájdete pod pojmom Reverzná psychológia/Reverse Psychology)

V presvedčovaní a negociáciách (a nemenej v marketingu) nám reakčné skreslenie pomáha doslova povzbudiť a nasmerovať spotrebiteľské správanie klientov. V pozitívnom, či negatívnom slova zmysle – ak sa nám „pushy“ obchodník snaží predať akokoľvek dobrý produkt, nebudeme skúmať primárne kvalitu produktu, ale možnosť, ako uniknúť obchodníkovi.  

Ak povieme svojmu teenagerovi, aby robil to, čo hovoríme, lebo je to „náš dom, naše pravidlá“, je pravdepodobné, že tie pravidlá poruší.

Ak budeme vyžadovať dodržiavanie dochádzkového systému je možné, že si zamestnanci vyčerpajú aj tú poslednú návštevu u lekára.

Reakčné skreslenie je doslova útokom na naše ego a takéto zrážky bývajú bolestivé.

Otázkou je, koho bolia najviac…