Kognitívne skreslenie: Úpadkárstvo

od | 26. 02. 2021 | Blog

Úpadkárstvo (angl. The Decline Bias /Declinism) alebo aj skreslenie úpadku je naša kognitívna predispozícia pozerať sa na minulosť priaznivo (pozitívne) resp. „v ružových farbách“ a na budúcnosť negatívne (nájdete aj pod pojmom „ružová retrospekcia“). 

Každý z nás máme v okolí niekoho, kto nám pri každej vhodnej príležitosti oznámi napríklad, že „za socializmu bolo lepšie“ alebo „za mojich mladých čias by sa toto nikdy nestalo, my sme takí neboli..“. 

Úpadkárstvo je spôsobené hlavne tým, že vo všeobecnosti nemáme radi zmeny, neradi meníme veci, na ktoré sme si zvykli. 

Čo však naopak radi máme, sú naše malé svety, zabalené do pekných a elegantných obalov, ktoré sa nám páčia a rozumieme im. A nám sa ľahšie o svete premýšľa, keď sú v ňom veci, ktoré nám dávajú zmysel. 

Keď sa však tie veci zmenia, zákonite musíme zmeniť aj spôsob, ako o svete a veciach v ňom premýšľame.

A to nie je ľahká úloha pre kognitívne lenivého tvora ako je človek. 

Snažíme sa preto čo najviac zabrániť zmene našich myšlienkových procesov. 

A to niekedy aj za cenu, že urobíme zo seba hlupáka. 

Nie je to však hlúposť, ale kognitívna lenivosť a tú môžeme mať pod kontrolou. 

Ak chceme.