Naivný realizmus – kognitívne skreslenie

od | 1. 08. 2022 | Blog

Naivný realizmus (angl. Naive Realism) –  poznáme zo sociálnej psychológie a je začiatkom a prvým krokom k  mnohým kognitívnym skresleniam. 

Hovorí o tom, že našou prirodzenou ľudskou tendenciou je myslieť si (a úprimne v to veriť), že vnímame svet okolo seba objektívne a ostatní, ktorí s nami nesúhlasia sú iracionálni, zaujatí proti nám,  v lepšom prípade len leniví alebo nemajú správne informácie. 

Naša „viera“, že vnímame realitu bez skreslení, objektívne, skrátka takú, aká v skutočnosti je často spôsobí, že sa pristihneme pri výroku: „Všetci sú idioti, len ja som lietadlo…“

Nie je to množstvo faktov, dát a informácií, ktoré spôsobujú, že trpíme naivným realizmom.

Je to ich zasadzovanie do našich subjektívnych kontextov a vzorcov.

Každý z nás si skladá svoje puzzle z faktov a dát a neustále tak tvorí „svoju objektívnu“ realitu. 

Ak nebudeme voči nemu dostatočne ostražití, bude nás v konečnom dôsledku stáť kopu premárnených príležitostí, aby sme (dobrovoľne) rozšírili a/alebo zmenili svoj pohľad na svet.

Aj preto je dnes naivný realizmus mimoriadne relevantný v akejkoľvek debate, nielen v politických argumentoch a morálnych otázkach.