Pygmalion efekt – sebanaplňujúce proroctvo

od | 30. 03. 2021 | Blog

Pygmalion efekt – nie je kognitívne skreslenie, ale je pravdepodobné, že ste o ňom počuli pod názvom „sebanaplňujúce proroctvo“. Je to psychologickým fenomén a zjednodušene by sme mohli povedať, že moje/naše očakávania od ľudí budú mať priamy dopad na ich výkon. 

Pod týmto názvom ho publikoval psychológ Robert Rosenthal na Harvard University v roku 1968, celý koncept však opísal v roku 1948 sociológ Robert Merton ako „falošnú vieru v schopnosti druhých“

Keď teda ja budem očakávať od vás určité správanie, je veľmi pravdepodobné, že vy budete konať tak, aby sa mnou očakávané správanie stalo. 

Ak som líder alebo rodič, tak tento môj nevedomý proces môže potenciálne ovplyvniť  úspechy kolegov alebo detí, čo sa javí ako žiadúce. 

Úlohou kouča však nie je ovplyvniť správanie klienta vlastnými očakávaniami a postojmi.

Mojou prácou je ho podporiť, aby sa rozhodol sám. A za seba môžem povedať, že „nemať žiadne očakávania a myslieť si NIČ“ nie je jednoduché

Suma sumárum – či si už o ľuďoch myslíme, že sú úžasní alebo blbci, nesklamú nás.