Skreslenie pokračujúceho vplyvu

od | 3. 08. 2022 | Blog

Skreslenie pokračujúceho vplyvu  (angl Continued Influence Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie.

Známe je aj ako trvalý vplyv dezinformácií a je to spôsob, ako v našom rozmýšľaní pretrvávajú klamlivé informácie napriek tomu, že sú nepravdami.

Ak zaznamenáme informáciu so silným emocionálnym nábojom a tá zapadá do našich presvedčení, inštinktívne ju prijmeme a už ju kriticky neskúmame.

Kognitívne je pre nás ľahšie uveriť, ako overiť.

Zvyšuje sa tak naše pochopenie udalosti, ktorej úplne nerozumieme a následne si tak poskladáme celý príbeh (t.j. doplníme kauzálnu medzeru).

Špecificky, ak sa jedná o situáciu, ktorá môže skončiť v náš neprospech a to preto, že máme väčšiu motiváciu presne pochopiť situácie, ktoré by nás mohli mať negatívny dopad (napr. ohrozenie, obmedzenie a pod.)

Dezinformácie nám poskytujú rýchle vysvetlenie a zároveň pocit, že sa vďaka nim vyhneme „prúseru“.

Značka: hlavne rýchlo a efektívne

Ak sa bojím, že ochoriem, budem veriť, že „s mokrou hlavou sa vonku nechodí, prechladneš!“

Ak nerozumiem, čo je a ako funguje imunita, budem veriť, že „rúško nefunguje a/alebo očkovanie je spôsob, ako naočkovať nanočip“.Skeptický prístup k informáciám a k vlastným presvedčeniam je, bezpochyby, náročný proces.

Nie však nemožný.