Skupinová zaujatosť – kognitívne skreslenie

od | 26. 05. 2021 | Blog

Skupinová zaujatosť  (angl In-group bias) – je kognitívne skreslenie, ktoré poznáme aj ako predpojatosť (zvýhodňovanie) v skupine a má priamy vplyv nato, ako sa rozhodujeme.

Hovorí o tom, že ak máme pocit, že je niekto v rovnakej skupine ako my, vnímame ho pozitívnejšie. 

Napríklad ak zistíme, že niekto je z rovnakého mesta, ako sme my alebo že študoval na tej istej škole, bude nám prirodzene nám „bližší“. Tým pádom je veľmi pravdepodobné, že mu dáme prednosť.

Myslíme si, že ak posudzujeme ostatných ľudí, robíme to to nielen rozumne, ale hlavne spravodlivo.

Nie je to však pravda, v interakcii s ostatnými sa nechováme „fér“.

Ak teda svojich klientov v negociáciách či marketingu presvedčíme, aby sa videli v rovnakej „skupine“ ako my, vytvoria si s nami a našou značkou hlbší vzťah.

A ľudia chcú obchodovať s tými, ktorí im rozumejú.

Skupinovú zaujatosť je veľmi ťažké prekonať, je to nevedomý a v nás hlboko zakorenený proces.

Čo však zaručene pomáha, nielen pri posudzovaní „morálnych kvalít“ iných ľudí, je vystavovanie samého seba podnetom a prostrediam, ktoré pre nás nie sú prirodzené