Teória sociálnej indentity

od | 2. 03. 2021 | Blog

Teória sociálnej identity (Social Identity Theory) – je opäť teóriou z oblasti sociálnej psychológie a bola sformulovaná na základe konceptu „sociálnej identity“ poľského psychológa Henri Tajfel-a (1979).

Hovorí o tom, že skupiny, ku ktorým patríme (napr spoločenská trieda, rodina, tímy atď), sú dôležitým zdrojom našej vlastnej sebaúcty a hrdosti. 

Svet rozdeľujeme na „my a oni/y“, inak povedané, máme „svoje“ a ostatné bubliny. V bublinách je nám „dobre“, nebezpečenstvo je „tam vonku“ 

Napríklad náhodne vybraná žena, mama, Slovenka a lyžiarka (okrem iného). Svojím „členstvom“ do všetkých týchto skupín sa vo svete cíti istejšie a bezpečnejšie.

To sú muži, oni sú takí

Každá žena chce byť matkou

Všetci Francúzi sú nízki

Snowborďáci nevedia jazdiť na vleku

Stereotypy sú nevedomé, rýchle a bezpečné. Navždy s nami zostanú, nikam neodídu. 

Keď si ich však uvedomíme možno zistíme, že žene je s mužmi celkom fajn, všetky majú na výber a dá sa aj lanovkouJ

Mimochodom, ako dlho trvá nášmu mozgu „rozpoznať“ rozdiel medzi „my a oni“, t.j. napríklad  inú rasu či pohlavie? 

50 MILIsekúnd?