Teória vzťahovej väzby

od | 13. 05. 2021 | Blog

Teória vzťahovej väzby (Attachment theory) – je psychologická, evolučná a etologická teória týkajúca sa vzťahov medzi ľuďmi.

Teóriu sformuloval britský psychiater a psychoanalytik John Bowlby (1907-1990) a v zásade hovorí, že pre normálny sociálny a emocionálny vývoj je nevyhnutné, aby malé deti rozvíjali vzťah s jedným primárnym opatrovateľom.

Ak je takáto „väzba“ silná, dieťa sa cíti bezpečne, aby objavovalo okolitý svet a vie, že kamkoľvek sa vyberie (s kýmkoľvek sa stretne), vždy sa môže vrátiť do bezpečného prístavu.

Ak je však takáto väzba slabá (neistá), dieťa sa bojí odísť a objavovať svet, ktorý je sám osebe, nebezpečný, pretože nevie, či sa bude môcť vrátiť. 

Teória hovorí o 4 typoch väzieb (M. Ainsworth, 1985)– jednej bezpečnej a 3 typoch neistej väzby (úzkostne-ambivalentná, úzkostne-vyhýbavá a dezorganizovaná).

Podľa týchto nevedomých vzorcov budeme automaticky pristupovať k našim vzťahom, keď budeme dospelí.

Poviem to takto – za všetko môže vaša matka.

To je však len A.

B znie, že nikto (ani mamy, ani šéfovia) nemajú vždy pravdu.