Workshop: Vyjednávaj ako profesionál

od | 16. 01. 2020 | Pre verejnosť

Naučím vás vyjednávať prirodzene a s radosťou.

event: https://www.facebook.com/events/2448220605400619/