Blog

Články na témy, s ktorými sa stretávam ako koučka, behaviorálna konzultantka a lektorka
Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu  (angl Continued Influence Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie. Známe je aj ako trvalý vplyv dezinformácií a je to spôsob, ako v našom rozmýšľaní pretrvávajú klamlivé informácie napriek tomu, že sú...

Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia (Irrational escalation, Sunk cost Fallacy) – je naším častým kognitívnym omylom, ktorý sa objavuje pri rozhodovaní. Poznáme ho tiež ako „klam stratených nákladov“ a označuje situáciu, v ktorej robíme v súčasnosti iracionálne rozhodnutia len na...