Kognitívne skreslenie: Úpadkárstvo

Kognitívne skreslenie: Úpadkárstvo

Úpadkárstvo (angl. The Decline Bias /Declinism) alebo aj skreslenie úpadku je naša kognitívna predispozícia pozerať sa na minulosť priaznivo (pozitívne) resp. „v ružových farbách“ a na budúcnosť negatívne (nájdete aj pod pojmom „ružová retrospekcia“).  Každý...
Impostor syndróm – syndróm podvodníka

Impostor syndróm – syndróm podvodníka

Impostor syndróm (Impostor Syndrome, Fraud Syndrome) – známy aj pod názvom syndróm podvodníka je náhly pocit, že si svoj úspech nezaslúžite napriek tomu, že ste sa k nemu dopracovali postupne a profesionálne. A ostatní to presne takto vidia.  Impostor ma často...
Kognitívne skreslenie: Sociálne schválenie

Kognitívne skreslenie: Sociálne schválenie

„Dobrý deň, pani Šustrová. Telefónne číslo na Vás mi dal môj bývalý kolega XY. Povedal, že Vy ma zorientujete. Tak volám…“ Princíp sociálneho schválenia (Social Proof Principle) – je kognitívne skreslenie, ktoré „útočí“ na jednu z našich základných potrieb –...
Kognitívne skreslenie: Dunning-Kruger Efekt

Kognitívne skreslenie: Dunning-Kruger Efekt

Dunnig-Krugerov Efekt (Dunning-Kruger Effect)– je kognitívne skreslenie, ktoré poznáme od konca 90. rokov minulého storočia. Opísali ho dvaja americký psychológovia David Dunning a Justin Kruger aby si odpovedali na večnú otázku:  Prečo sa ľuďom, ktorí vedia najmenej...
Kognitívne skreslenie: Konfirmačné skreslenie

Kognitívne skreslenie: Konfirmačné skreslenie

Konfirmačné skreslenie (angl. Confirmation Bias) – niekedy označované aj ako potvrdzovacie skreslenie je jav, kedy aktívne vyhľadávame a prikladáme väčšiu váhu dôkazom a informáciám, ktoré potvrdzujú našu teóriu a ignorujeme alebo podceňujeme fakty a dôkazy, ktoré by...