Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu

Skreslenie pokračujúceho vplyvu  (angl Continued Influence Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré má vplyv na naše rozhodovanie. Známe je aj ako trvalý vplyv dezinformácií a je to spôsob, ako v našom rozmýšľaní pretrvávajú klamlivé informácie napriek tomu, že sú...
Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia – kognitívne skreslenie

Iracionálna eskalácia (Irrational escalation, Sunk cost Fallacy) – je naším častým kognitívnym omylom, ktorý sa objavuje pri rozhodovaní. Poznáme ho tiež ako „klam stratených nákladov“ a označuje situáciu, v ktorej robíme v súčasnosti iracionálne rozhodnutia len na...
Priming

Priming

Priming (angl Priming) – je kognitívny proces, pri ktorom podnet, ktorý sme zaznamenali v minulosti ovplyvní naše myslenie, správanie a rozhodovanie v budúcnosti. V praxi to znamená, že sme ovplyvnení niečím, o čom nemáme ani tušenie, že nás ovplyvnilo. Inak povedané...
Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia

Kognitívna disonancia (angl Cognitive Dissonance) – je teória, s ktorou sa stretávame v sociálnej psychológii a má priamy vplyv na naše správanie a rozhodovanie.  Disonancia (rozpor) je vlastne reakcia na nové informácie alebo skutočnosti, ktoré sú v rozpore...
Kognitívne skreslenie – denominačný efekt

Kognitívne skreslenie – denominačný efekt

Denominačný efekt (angl Denomination Effect) – je kognitívne skreslenie, ktoré sa týka nášho rozhodovania a hovorí nielen o tom, ako míňame (alebo sporíme) peniaze v rôznych situáciách. Všeobecne platí, že máme tendenciu minúť väčšie sumy, ak sú denominované v menších...
Skreslenie reciprocity

Skreslenie reciprocity

Skreslenie reciprocity (Receprocity Bias/Tendency) – poznáme nielen z behaviorálnej ekonómie, ale hlavne zo sociálnej psychológie. Reciprocita je sociálna (spoločenská) norma zakorenená hlboko v našej DNA ako snaha oplatiť iným ľudom to, čo oni pre nás urobili.  Keď...