Kognitívne skreslenie: Efekt prvenstva

Kognitívne skreslenie: Efekt prvenstva

Efekt prvenstva (angl Primacy Effect, Serial-position Effect) – je pamäťovým kognitívnym skreslením, ktoré zásadne ovplyvňuje naše rozhodovanie. Vysvetľuje našu tendenciu pamätať si prvé informácie, s ktorými sa stretneme omnoho lepšie ako informácie, ktoré sú nám...
Efekt falošného konsenzu

Efekt falošného konsenzu

Efekt falošného konsenzu (angl. False Consensus Effect) – je kognitívne skreslenie, pri ktorom nesprávne predpokladáme, že naše okolie má rovnaké názory, hodnoty alebo napríklad tradície a morálne či etické princípy ako my.  Teda – podľa seba, súdim teba. ...
Efekt Bena Franklina

Efekt Bena Franklina

Efekt Bena Franklina (Benjamin Franklin Effect) – nie je len ďalším kognitívnym skreslením, ale doslova psychologickým fenoménom. Volá sa podľa amerického vedca, nakladateľa, diplomata, vynálezcu Benjamina Franklina a vôbec nie náhodou (podrobné info viď komentár)....
Teória sociálnej indentity

Teória sociálnej indentity

Teória sociálnej identity (Social Identity Theory) – je opäť teóriou z oblasti sociálnej psychológie a bola sformulovaná na základe konceptu „sociálnej identity“ poľského psychológa Henri Tajfel-a (1979). Hovorí o tom, že skupiny, ku ktorým patríme (napr...
Kognitívne skreslenie: Úpadkárstvo

Kognitívne skreslenie: Úpadkárstvo

Úpadkárstvo (angl. The Decline Bias /Declinism) alebo aj skreslenie úpadku je naša kognitívna predispozícia pozerať sa na minulosť priaznivo (pozitívne) resp. „v ružových farbách“ a na budúcnosť negatívne (nájdete aj pod pojmom „ružová retrospekcia“).  Každý...
Impostor syndróm – syndróm podvodníka

Impostor syndróm – syndróm podvodníka

Impostor syndróm (Impostor Syndrome, Fraud Syndrome) – známy aj pod názvom syndróm podvodníka je náhly pocit, že si svoj úspech nezaslúžite napriek tomu, že ste sa k nemu dopracovali postupne a profesionálne. A ostatní to presne takto vidia.  Impostor ma často...